Stanowiska badawcze WINDOORTESTER

WINDOORTESTER daje możliwość stałego nadzoru nad procesem produkcyjnym. Utrzymanie jakości produkowanych wyrobów osiągana jest poprzez możliwość wykonywania częstych sprawdzeń gotowego wyrobu.  Stanowiska badawcze WINDOORTESTER do badania okien i drzwi zapewniają: komfort pracy, łatwość obsługi, obniżenie, a nawet wyeliminowanie kosztów badań kontrolnych i wstępnych typu (ITT), konkurencyjną cenę zakupu.

 

Stanowiska badawcze WINDOORTEST do badania okien i drzwi zapewniają:

Komfort pracy
Łatwość obsługi
0000
Obniżenie kosztów

badań kontrolnych i wstępnych typu (ITT)

Konkurencyjna cenę zakupu

Skuteczne wsparcie techniczne

Jako firma polska oraz laboratorium badawcze zapewniamy skuteczne wsparcie techniczne w zakresie obsługi, metod badawczych oraz przepisów związanych z legalnym wprowadzeniem wyrobów do obrotu.

Dla zapewnienia stałości i wiarygodności wyników badawczych nasze laboratorium zapewnia obsługę w zakresie sprawdzeń bieżących oraz kalibracji toru kontrolno-pomiarowego.
Na specjalne życzenie tor kontrolno-pomiarowy może zostać wyposażony w urządzenia pomiarowe ze świadectwami wzorcowania z akredytowanych laboratoriów pomiarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu producent może obniżyć koszty badań wstępnych. Zewnętrzne notyfikowane laboratoria mogą w ten sposób wykorzystać infrastrukturę badawczą producenta do przeprowadzenia badań ITT zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1.

Wykonywanie regularnych badań kontrolnych jest integralną częścią Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnej z normą PN-EN 14351-1+A1 i umożliwia na tej podstawie oznakowywanie okien i drzwi znakiem CE oraz wystawianie Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Przeznaczenie stanowisk

Stanowiska WINDOORTESTER przeznaczone do wykonywania badań, testów i kontroli okien w zakresie:

 • przepuszczalności powietrza zgodnie z normą badawczą EN 1026,
 • klasyfikacja wyników zgodnie z normą klasyfikacyjną EN 12207,
 • wodoszczelność zgodnie z normą badawczą EN 1027,
 • odporności na obciążenie wiatrem zgodnie z normą badawczą EN 12211, w tym powtarzalna próba zmiennych ciśnień 50 cykli oraz test bezpieczeństwa.

Stanowisko w standardzie wyposażone jest w ciekłokrystaliczny panel dotykowy o przekątnej 7 cali. Program sterujący zawiera automatyczne zaprogramowane procedury ułatwiające przeprowadzanie badań zgodnie z normami badawczymi.

Ciekłokrystaliczny panel dotykowy

Stanowisko badawcze WINDOORTEST w standardzie wyposażone jest w ciekłokrystaliczny panel dotykowy o przekątnej 7 cali. Program sterujący zawiera automatyczne zaprogramowane procedury ułatwiające przeprowadzanie badań zgodnie z normami badawczymi lub umożliwia wprowadzanie dowolnych własnych parametrów badawczych.

01

Dodatkowe opcje wyposażenia stanowisk

Dodatkowe opcje wyposażenia stanowisk badawczych WINDOORTEST dostępne przy zamówieniu na życzenie:

 • indywidualne wymiary badawcze stanowiska,
 • indywidualny zakres ciśnień badawczych,
 • sterowanie za pomocą PC i punktu dostępowego WiFi,
 • zestaw do badania odporności na obciążenie wiatrem: statyw do mocowania czujników przemieszczeń, czujniki przemieszczeń, podstawy magnetyczne do mocowania czujników,
 • zestaw do badania nośności urządzeń zabezpieczających zgodnie z normami EN 14609 okna i EN 948 drzwi zewnętrzne: statyw do blokowania skrzydła i zawieszenia obciążników, zestaw obciążników o łącznej masie 350N,
 • przymiar liniowy 5m, poziomica budowlana 1.2m, suwmiarka ze świadectwem sprawdzenia i certyfikatem naszego laboratorium,
 • świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium pomiarowego urządzeń pomiarowych przepływu powietrza i ciśnienia badawczego.